top of page

TIDLIGERE KONFERANSER

STUDENTERS INITIATIV

CRE8 konferansen ble arrangert for første gang i 2016. Initiativtakerne bestod av en gruppe studenter med nær tilknytning til innovasjons - og entreprenørskapsmiljøet i Norge. Flere av initiativtakerne har bidratt stort i entreprenørskapsmiljøet ved NMBU. Noen av temaene på tidligere konferanser har vært:

2023 - Når det umulige blir mulig 

2022 - Tør å feile

2019 - Pave your future

2018 - Create your own path

2017 - Dare to fail

2016 - Cause The Change

Den første konferansens slagord var «Cause The Change». Dette tar etter tankesettet rundt entreprenørskap, hvor man selv må tørre å stå for den endringen man ønsker skal skje.

På programmet var spennende norske gründere som fortalte sine historier og viste hvordan man som grunder kan endre samfunnet

Martin Reinertsen

Martin Reinertsen

Daniel Kumar

Daniel Kumar

Rolf Assev

Rolf Assev

Daniel Kumar

Daniel Kumar

Martin Reinertsen

Martin Reinertsen

Teddy and the Lovegang

Teddy and the Lovegang

PROGRAM 2019

DIDRIK STRØHM, YOUNG SUSTAINABLE IMPACT

Young Sustainable Impact samler unge talenter fra hele verden for å utvikle startups med innvirkning. YSI tror på at innovasjon og entreprenørskap kan løse flere av dagens globale utfordringer og at dette kan gjøres ved et samarbeid mellom den unge drivkraften og de erfarne og etablerte.

CEO i Young Sustainable Impact, Didrik Strøhm, kommer til årets CRE8 Konferanse for å snakke om sine erfaringer ved innovasjon og entreprenørskap. Med hele 12 500 søkere er vi spent på å høre Didriks erfaringer med å delta i å lede utformingen av det fem måneders lange innovasjonsprogrammet til YSI. Didrik har bakgrunn med bachelorgrad innen innovasjon, kreativitet og forretning, studier innen digital markedsføring og seks års erfaring med startups.

Vi gleder oss til å høre om reisen til Didrik og hvordan han jobber til daglig!

EMMA ERICSON, ATIUM

Hele veien fra Chalmers entreprenørskola i Gøteborg kommer Emma Ericson. Hun har utdanningsbakgrunn med bachelorgrad i bioteknologi og mastergrad i innovasjon og entreprenørskap. Gjennom masterstudiene deltok hun i et program som bidro til opprettelsen av bedriften Atuim!

 

Atium tilvirker filter for en mer effektiv og miljøvennlig vannrensing av tungmetaller - alt fra industrivann og miljøsanitering helt til drikkevann. Emma og Atium er fine eksempler på hvorfor tverrfaglighet er viktig innenfor innovasjon. Dere kan lese mer om selskapet på www.atium.se.

Vi gleder oss veldig til å høre om innovasjonsfokuset på mastergraden hennes i Sverige og hvordan reisen hennes har sett ut.

bottom of page