top of page

Program 2019

DIDRIK STRØHM, YOUNG SUSTAINABLE IMPACT

Young Sustainable Impact samler unge talenter fra hele verden for å utvikle startups med innvirkning. YSI tror på at innovasjon og entreprenørskap kan løse flere av dagens globale utfordringer og at dette kan gjøres ved et samarbeid mellom den unge drivkraften og de erfarne og etablerte.

CEO i Young Sustainable Impact, Didrik Strøhm, kommer til årets CRE8 Konferanse for å snakke om sine erfaringer ved innovasjon og entreprenørskap. Med hele 12 500 søkere er vi spent på å høre Didriks erfaringer med å delta i å lede utformingen av det fem måneders lange innovasjonsprogrammet til YSI. Didrik har bakgrunn med bachelorgrad innen innovasjon, kreativitet og forretning, studier innen digital markedsføring og seks års erfaring med startups.

Vi gleder oss til å høre om reisen til Didrik og hvordan han jobber til daglig!

EMMA ERICSON, ATIUM

Hele veien fra Chalmers entreprenørskola i Gøteborg kommer Emma Ericson. Hun har utdanningsbakgrunn med bachelorgrad i bioteknologi og mastergrad i innovasjon og entreprenørskap. Gjennom masterstudiene deltok hun i et program som bidro til opprettelsen av bedriften Atuim!

 

Atium tilvirker filter for en mer effektiv og miljøvennlig vannrensing av tungmetaller - alt fra industrivann og miljøsanitering helt til drikkevann. Emma og Atium er fine eksempler på hvorfor tverrfaglighet er viktig innenfor innovasjon. Dere kan lese mer om selskapet på www.atium.se.

Vi gleder oss veldig til å høre om innovasjonsfokuset på mastergraden hennes i Sverige og hvordan reisen hennes har sett ut.

bottom of page